liên minh bất động sản TUYỂN DỤNG

Chúng tôi tìm kiếm những chuyên viên kinh doanh với tầm nhìn: ngắn hạn là giúp khách hàng mua/bán bất động sản và mang lại tài chính cho bản thân, Tập Đoàn Liên Minh với năng lực tài chính dồi dào khẳng định KHÔNG thu lợi nhuận từ hoạt động bán hàng, theo đó, Liên Minh nhắm mục tiêu thu lợi nhuận từ hoạt động đầu tư Bất Động Sản dựa trên thông tin quý báu của đội ngũ bán hàng, đồng thời cũng khuyến khích mỗi nhân viên kinh doanh đặt tầm nhìn trung hạn là trở thành nhà đầu tư sáng suốt, và dài hạn, Liên Minh mong muốn tiên phong xây dựng một thị trường Bất Động Sản lành mạnh và nhận về sự yêu mến từ tất cả khách hàng!

Tư vấn bất động sản có khó khăn như lời đồn?

Với chương trình đào tạo chuyên nghiệp tại Liên Minh, không có gì là quá khó khăn, hay để lại thông tin để hẹn phỏng vấn!

Tackling complex cases & seeing them through

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.

Commitment to help with difficult cases

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.

Elite team of experienced labor law attorneys

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.

Counseling, mediation, & legal representation

Our clients range from FTSE 300 companies, to large charitable organisations and some small local businesses who are striving to expand. Most of our clients use our Data Analysis service to inform their strategic decision making and their targets for the immediate, mid-term and long-term future.

The data sources that we use for this type of analysis include customer enquiry data, sales figures, costs, market data and customer feedback.

Join our team to get experienced advice

We have over 20 years of consultancy experience in this area of business and we strive to achieve the following: develop, empower, enable and maintain.

We understand that nothing is more important than the emotional, financial and spiritual health of your family, through its many transitions. We are here to help you. The mission of Russel Law offices is to provide the client with the best law advice possible, and help with any problems and law suits required to get through a crisis.

Take charge of your legal claims

1-800-877-111